OVMK Vermogensbeheer

Contactgegevens

Tielweg 16
2803 PK GOUDA
Tel. 0182-543676

Wat is Value Investing

De beleggingsstijl Value Investing houdt in dat gezocht wordt naar aandelen en obligaties van kleinere beursgenoteerde ondernemingen, waarin - tengevolge van inefficiënties in de markt - onderwaardering ontstaan is (de “echte” waarde is hoger dan de op dat moment geldende koers).

Het voordeel van het zoeken naar onderwaardering in met name kleinere ondernemingen is dat ondernemingen van deze omvang veelal niet door andere analisten gevolgd worden.

Wij zijn vooral actief in Nederland, Engeland en Hong Kong.

Naast de aanwezigheid van onderwaardering (1e voorwaarde) moet sprake zijn van een trigger (2e voorwaarde), die de verwachting rechtvaardigt dat de onderwaardering binnen afzienbare tijd zal verdwijnen, waardoor koerswinst gerealiseerd kan worden. Hierbij gaan wij niet uit van onzekere gebeurtenissen in de toekomst, doch van feiten in het hier en nu. Hierdoor weten wij met een redelijke mate van zekerheid welke rendementen verwacht kunnen worden op de door ons geselecteerde beleggingen. De factor “tijd” is dan met name de onbekende factor. Op welk moment zal de onderwaardering zijn opgeheven en wanneer is het dus aantrekkelijk het betreffende aandeel danwel de betreffende obligatie te verkopen?

De 3e voorwaarde waaraan onze beleggingen in principe voldoen is dat zij jaarlijks inkomsten genereren in de vorm van dividend of rente.

Immers, indien geld geïnvesteerd wordt in een onderneming en er is geen zekerheid met betrekking tot het tijdstip waarop de te verwachten waardestijging gerealiseerd kan worden, lijkt het ons redelijk daarvoor een jaarlijkse vergoeding te ontvangen.

Tot slot is het van belang rekening te houden met het feit dat ontwikkelingen anders kunnen zijn dan verondersteld werd op het moment van opstellen van een analyse. Daarom is het - in verband met risicobeheersing - noodzakelijk dat in de portefeuilles voldoende spreiding aangebracht wordt (4e voorwaarde). Dit betekent dat in een portefeuille een individueel belang in principe bij aanvang niet groter zal zijn dan circa 2% van de waarde van de portefeuille op het moment van aanschaf van het betreffende aandeel respectievelijk de betreffende obligatie.

Samenvattend zijn onze belangrijkste selectiecriteria:

 - de aanwezigheid van onderwaardering
 - de aanwezigheid van een trigger
 - het genereren van dividend/rente
 - optimale spreiding

Deze no-nonsense manier van beleggen, die reeds gedurende vele jaren mooie rendementen genereert, passen wij consequent toe, ongeacht het economisch klimaat of andere van buitenaf komende factoren.

Copyright 2024 OVMK Vermogensbeheer