OVMK Vermogensbeheer

Contactgegevens

Tielweg 16
2803 PK GOUDA
Tel. 0182-543676

Vergunningen

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer (OVMK) beschikt over alle noodzakelijke vergunningen van de AFM voor het aanbieden van individueel en collectief vermogensbeheer.

De bestuurders van OVMK zijn uitvoerig getoetst op basis van hun langjarige ervaring en hun integriteit.

OVMK is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Bij KiFiD kiest OVMK bewust voor niet-bindende uitspraken. De achterliggende overweging is om het voor cliënten en OVMK op voorhand niet onmogelijk te maken om een gang naar de reguliere rechter te maken indien de uitspraak van KiFiD anders is dan verwacht.

Toezicht

OVMK valt onder het gedragstoezicht van de AFM en onder het prudentieel toezicht 
van DNB. OVMK voldeed over geheel 2023 aan de prudentiƫle eisen.

Copyright 2024 OVMK Vermogensbeheer